Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen nieuwe COMPAS gebruiker

 

MOA is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar werkzoekenden van elkaars kwaliteiten en netwerken gebruik kunnen maken. Binnen MOA kunnen zij zich oriënteren op de arbeidsmarkt, cursussen volgen, werkervaring opdoen of gezamenlijk een (mini) onderneming opstarten.

MOAi Grien

MOA is van start gegaan met de afdeling MOAi Grien. MOAi Grien voert de groenvoorziening voor de gemeente Achtkarspelen uit. Bij MOAi Grien komen SW-ers uit Achtkarspelen in dienst en is er plaats voor nieuwe instroom.

MOAi Wurk

MOAi Wurk is de andere afdeling van MOA. MOAi Wurk helpt inwoners met een uitkering om weer zelfstandig en zelfredzaam te worden. Dat doet MOAi Wurk in samenwerking met lokale ondernemers, het onderwijs en de overheid.

MOA Detachering

MOA werkt vanuit de overtuiging dat er voor iedereen een plek is op de arbeidsmarkt. Iedereen die kan werken, mag werken. MOA biedt ondernemers uit Achtkarspelen de mogelijkheid om mee te doen. Afhankelijk van de personeelsbehoefte kan een ondernemer kiezen voor een individuele detachering of voor groepsdetachering.

COMPAS & MOA

COMPAS wordt binnen MOA gebruikt voor de verantwoording van de WSW  Daarnaast staat de uitgebreide COMPAS functionaliteit ter beschikking om SW-medewerkers te volgen en andere inwoners te begeleiden naar werk.

Vorig bericht
COMPAS update Panteia WSW statistiek 2017
Volgend bericht
COMPAS SR5 (b445) update Panteia statistiek