Kansen creëren

Emergo Systems is producent van COMPAS en COMPASCloud, standaardsoftware voor het uitvoeren van de Participatiewet, Wet Sociale Werkvoorziening en Werk & Inkomen.

Emergo Systems

Met COMPAS ondersteunen we Sociale Diensten van Gemeenten, SW-bedrijven (72 % marktaandeel) en Re-integratiebedrijven. Het maken, ondersteunen en implementeren van onze software doen we met een enthousiast team vakspecialisten.

De kennis over COMPAS wordt gedeeld met een breed netwerk waarin eindgebruikers, lokale- en rijksoverheden, partners en andere softwareleveranciers participeren. Samen met dit netwerk zijn we in staat om COMPAS naar de wensen van iedere gebruiker in te zetten.

Cijfers waar we trots op zijn

0%
Marktaandeel
0
Jaar ervaring in de SW-markt
0
Toegewijde medewerkers die de markt van binnen en buiten kennen.
0
Tevreden gebruikers van onze producten