Nieuwe mogelijkheden Matching op Plaatsing COMPAS 5

Werking Matching in COMPAS 5

Sinds COMPAS 5 SR2 zijn de mogelijkheden om in COMPAS een geschikte kandidaat bij een interne- of externe werkplek te zoeken behoorlijk uitgebreid. De concrete werking van de Matchingsfunctionaliteit in COMPAS 5 werkt als volgt:

  1. Uw bedrijf heeft geschikt werk binnengehaald voor een individuele of groepsdeta/plaats. De Externe Plaats voor dit werk wordt in COMPAS éénmalig aangemaakt.
  2. Aan de Externe Plaats in COMPAS kan vervolgens een eigen competentie profiel worden gekoppeld, dat kan een heel simpel of een uitgebreid profiel zijn.
  3. Vervolgens kan er worden gematcht, waarbij vooraf al rekening wordt gehouden met selectiecriteria zoals Man/Vrouw, Plaats, Woonplaats, Leeftijd, Opleiding, Regeling etc.
  4. Aan de hand van het profiel en de selectiecriteria komt er een groep met meest geschikte kandidaten voor het werk naar voren.
  5. Vervolgens kunnen kandidaten die al voor de korte termijn op ander werk zijn ingepland worden uitgesloten van het overzicht, datzelfde geldt voor het Rooster, maar dan voor de lange termijn.
  6. De groep mensen die resteert kunnen geplaatst worden en ook direct gefactureerd worden in COMPAS

In het voorbeeld hieronder hebben we de werkwijze met enkele Screenshots toegelicht.

Competentieprofiel vastleggen Externe Plaats

Het is nu mogelijk om een competentieprofiel vast te leggen bij een externe- of interne (groeps)detacheringsplaats/vacature:

Externe Plaatsen 1

Matchen vanaf een Externe Plaats

Vervolgens kan er gematcht worden vanaf de plaats, via het tabblad matching. Dat tabblad houdt de matchingsresultaten vast, zodat er op een matchingsresultaat verder gewerkt kan worden. Ook kunnen collega’s zien dat er inmiddels gewerkt wordt aan het vinden van kandidaten.

Externe Plaatsen 2

Selectiefilters voor Matching instelbaar

Via de knop ‘Profielmatching’ komt u in het profielmatchingsscherm terecht. Daar kan naast matchen op het profiel ook aanvullende voorwaarden/filters worden ingesteld op de te matchen kandidaten. Denk aan leeftijd, beschikbare tijd, opleiding, werkvoorkeur, woonplaats/postcode, etc.

Externe Plaatsen 3

Resultaat Matching direct zichtbaar

Op het tabblad resultaat ziet u alle meest geschikte kandidaten en het resultaat van de vergelijking met het profiel.

Externe Plaatsen 4

Geplande of ingeroosterde Personen uitsluiten

U kunt eventueel kandidaten uitsluiten door ze van het overzicht te halen. Dit kan op basis van het resultaat van de matching, maar ook op basis van hun korte termijn planning. Of op basis van het rooster voor de langere termijn.

Externe Plaatsen 5

De Gematchte Personen direct Plaatsen

Via de knop ‘plaatsen’ (zie plaatje hierboven) kan de gevonden kandidaat geplaatst worden.

Externe Plaatsen 7

Van Matchen naar Plaatsen van Plaatsen naar Factureren

Uiteraard kunnen mensen die geplaatst zijn in COMPAS direct worden gefactureerd met de COMPAS Factureringsmodule!

Vorig bericht
Service Release 2 COMPAS 5 Build 382 beschikbaar
Volgend bericht
Helpdesk gesloten op dinsdag 5 mei