Wet Werken naar Vermogen komt er aan!

2012 zal het jaar van de voorbereidingen zijn op de Wet Werken naar Vermogen. Voor veel SW-bedrijven, Gemeenten een hele verandering. Doelstelling is om zoveel mogelijk mensen die straks onder de nieuwe regeling WWNV vallen naar regulier werk te helpen met hulp van bijvoorbeeld het instrument loondispensatie. Daarnaast zal er nog een deel van de bestaande mensen die onder de Sociale Werkvoorziening vallen in deze regeling blijven, waarbij nieuwe WSW instroom alleen nog voor Beschut Werk in aanmerking komt.

Voor COMPAS gebruikers betekent het in veel gevallen dat hun bedrijf sterk aan het veranderen is. We zien door heel Nederland globaal gezien de volgende ontwikkelingen:

  • SW-bedrijven die de opdracht krijgen van de gemeente(n) om zowel WSW, WWNV en overige doelgroepen te begeleiden naar intern-of extern werk
  • SW-bedrijven die met elkaar fuseren, zodat overheadkosten kunnen worden bespaard
  • SW-bedrijven die als ‘kleine’ Beschutte Werkplaats verder gaan en alleen WSW uitvoeren
  • SW-bedrijven die fuseren met de Sociale Dienst van de gemeente, er ontstaat dan één orgaan voor Werk en Inkomen
Door de bank genomen is de WWNV een bezuinigingsmaatregel wat inhoudt dat er minder financiële middelen te besteden zijn om de verschillende doelgroepen te begeleiden naar werk. Qua automatisering hoeft u zich daarbij geen zorgen te maken. COMPAS voorziet in de behoefte om de nieuwe processen goed te ondersteunen. We hebben in COMPAS Relatiebeheerfunctionaliteit om potentiële werkgevers in beeld te brengen.Vanuit diezelfde relaties kunnen we personeel of cliënten plaatsen met loondispensatie. COMPAS factureert de plaatsing en we kennen vanaf 2013 standaard verantwoordingsinformatie voor de Wet Werken naar Vermogen. Naast al de genoemde functionaliteit is het ook mogelijk om personen op basis van een competentieprofiel dat gehangen wordt aan een interne- of externe functies te matchen. Daar bovenop is de autorisatiestructuur zodanig uitgebreid dat gemeenten en opdrachtgevers zelf hun eigen cliënten kunnen raadplegen in COMPAS. COMPAS is daarmee klaar voor de WWNV! We hebben hier nog niet alle mogelijkheden benoemd, voor vragen staan we daarom graag klaar. Bellen of mailen kan, ook n.a.v. deze blog.
Telefoon: 0341-429955 en vragen naar Christiaan
Vorig bericht
Fijne feestdagen!
Volgend bericht
Meerdere Nieuwe COMPAS gebruikers live