Aankondiging CAO aanpassing WSW inzake verlof COMPAS

Brancheorganisatie Cedris heeft een ledenbericht verstuurd over een wijziging van de verjaringstermijn van verlof. Deze wijziging vloeit voort uit de recente onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor de Sociale Werkvoorziening.

Deze wijziging houdt voor de administratie van uw SW medewerkers in dat het gehele verlof (wettelijk en bovenwettelijk) dat is opgebouwd in 2013 een vervaltermijn krijgt van 5 jaar. Voor het wettelijk verlof dat is opgebouwd in 2012 geldt een vervaltermijn van 1½ jaar. Het is mogelijk dat voor het verlofrecht van 2014 nog een andere vervaltermijn afgesproken gaat worden.

Met de regelgeving omtrent ziekte bij verlof is er overigens niets veranderd. Bij ziekte bouwt de medewerker wettelijk verlof op, dit mag niet worden gekort.

Emergo Systems is in een vroeg stadium op de hoogte gesteld over deze wijzigingen en hebben al meermalen contact gehad met Cedris omtrent de berichtgeving hiervan. Ook zijn we al bezig om in COMPAS hier voorzieningen voor te treffen.

Per 1 juli 2013 zouden wettelijk verlofuren die zijn opgebouwd in 2012 kunnen vervallen. Hierin voorziet COMPAS reeds.

In de eerstvolgende update zullen we de nieuwe aanpassingen uitleveren en u hierover nader berichten. U zult dus ruim voor 1 juli 2014 in de gelegenheid worden gesteld om in COMPAS in te stellen dat de niet genoten wettelijke verlofuren van 2013 niet komen te vervallen per 1 juli 2014.

Mocht u hierover nu al vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met  Support Emergo Systems via support@emergo-systems.nl of bel met 0341-429955

Vorig bericht
Service Release 6 COMPAS 4.2 WSW Statistiek 2013 RvB
Volgend bericht
NoordWestGroep nieuwe Jobfeed gebruiker