COMPAS Nieuwsbrief juni 2014

 

38% COMPAS gebruikers over op SQL versie 5

De belangstelling voor een COMPAS versie op MS SQL Server is groot. 38% van de COMPAS gebruikersgroep heeft in de eerste maanden van 2014 opdracht gegeven voor het plaatsen van de upgrade.

Die keuze wordt niet alleen gemaakt vanwege het Microsoft SQL platform, maar ook door de beschikbaarheid van nieuwe functionaliteit zoals roosterplanning voor personeel- en externe plaatsing. Daarnaast ook handige features zoals een zoekfunctie bij correspondentie. Lees meer >

Matchen gewoon mogelijk in COMPAS

We zien dat sommige bedrijven systemen aanschaffen om te matchen. Natuurlijk kan er veel met een specialistische Tool. Aan de andere kant willen we COMPAS gebruikers aansporen om gebruik te maken van de standaard mogelijkheden in COMPAS, nog los van de kostenbesparing die gerealiseerd kan worden door het matchen in COMPAS onder te brengen. Diverse COMPAS gebruikers profiteren nu al van de mogelijkheden om te matchen in COMPAS. Wij verzorgen graag een demo van de mogelijkheden en helpen u bij het inrichten. Voor meer informatie mailt u vrijblijvend met c.smallenbroek@emergo-systems.nl of neem contact op via 0341-429955. Lees meer >

De Participatiewet en Decentralisaties komen er aan!

Emergo Systems verwacht dat gezien de ontwikkelingen meer SW-Bedrijven gaan fuseren of samenwerken met de Sociale Dienst. Een andere categorie van SW-bedrijven zal zelfstandig blijven. In beide gevallen zal waarschijnlijk informatie met elkaar gedeeld moeten worden. Emergo Systems heeft voor het uitkeringssysteem Centric GWS4ALL al een importkoppeling ontwikkeld, zodat de NAW en BSN gegevens van cliënten vanuit de Sociale Dienst in COMPAS terecht komen. Lees meer >

Nieuwe COMPAS gebruikers per 2014

Vanaf begin 2014 zijn twee nieuwe COMPAS gebruikers in productie gegaan. Pantar Amsterdam maakt voor de WSW-subsidie verantwoording gebruik van COMPAS Online, onze software vanuit de Cloud.

Gemeente Goeree-Overflakkee beschikt met de introductie van COMPAS nu over een integraal cliëntvolgsysteem, waarmee verschillende doelgroepen (o.a. WSW, WWB, Wajong) ontwikkeld, begeleid en geplaatst kunnen worden naar intern- of extern werk. Daarmee is ook een stevige basis gelegd voor begeleiding van doelgroepen in het kader van de Participatiewet.

       

 

 

  COMPAS Nieuwsbrief

 

Vorig bericht
COMPAS ondersteunt organisatieveranderingen
Volgend bericht
De Participatiewet en Decentralisaties komen er aan!