Extra tijd gebruiken voor meer efficiency

De Wet Werken naar Vermogen is door de val van het kabinet en het Kunduz akkoord ‘on hold’ gezet. Ook het herstructureringsfonds voor de hervorming van de WSW sector is gestopt. Daarmee zijn een hoop plannen en ontwikkelingen op de lange baan geschoven. Ook de bezuinigingen op de Sociale Werkvoorziening zijn een jaar uitgesteld. Zelf hebben we de indruk dat een nieuwe koers sterk afhangt van het kabinet dat na de verkiezingen gevormd zal moeten worden. Definitieve uitwerkingen voor na 2013 zijn dan ook lastig te voorspellen. Voor de SW-bedrijven ontstaat er hierdoor meer tijd en gelegenheid om zaken verder op orde te krijgen.

Als leverancier ondersteunen we SW-bedrijven daarbij met het efficiënt in gebruik nemen van COMPAS. Zo hebben we de opdracht gekregen van verschillende COMPAS gebruikers om het Facturatieproces te automatiseren met COMPAS. Adviseren we om het Relatiebeheersysteem van COMPAS als CRM tool in te zetten en richten we de module Externe Plaatsingen in. Ook rond het verkrijgen van stuurinformatie m.b.v. KPI’s ondersteunen we door Rapportgroepen te maken. Daarnaast hebben we o.a. bij Alescon Assen-Hoogeveen de urenregistratie opgezet in COMPAS met een project doorkoppeling naar Exact Globe. Dit is nog maar een fractie van datgene wat we allemaal doen in samenwerking met onze gebruikers om te komen tot meer efficiency.

In een tijd van reorganisatie van de sector zien we ook dat er kritisch gekeken wordt naar ERP-systemen. In veel gevallen is het niet nodig alle systemen te vervangen, maar kan COMPAS aan een simpel en relatief goedkoop financieel systeem worden verbonden. In verhouding tot het ERP systeem is dit financiële pakket veel goedkoper dan een totaal ERP systeem. Voor wat betreft CRM, CVS, HRM en de Facturering voorziet COMPAS al, aan de COMPAS gebruiker is het dan nog de keuze wie de salarissen mag verwerken, gaan we dat zelf doen, of een dienstverlener. Die keuzevrijheid heb je met COMPAS. Als gebruiker zit je voor alle processen niet vast aan één aanbieder, waardoor risico’s meer gespreid zijn en flexibiliteit ontstaat in keuzes die er zijn.

We vinden het prettig wanneer COMPAS gebruikers ons als leverancier betrekken bij de keuzes die er zijn in gebruik van het systeem. Nog te vaak zien we dat nieuwe updates gedraaid worden en men onvoldoende beseft welke nieuwe mogelijkheden zich voordoen. De ontwikkeling van COMPAS gaat steeds verder door, bestaande gebruikers blijven daardoor verrast.

In een tijd van uitstel van bezuinigingen is het nu de kans om zaken op orde te krijgen! Er zijn al bedrijven die we daarbij geholpen hebben en zodoende ook plat en efficiënt kunnen blijven functioneren. Een mooi voorbeeld daarvan is Larcom Ommen . Daar mochten we vorig jaar COMPAS implementeren waarbij de rode draad was: “Houd het standaard en simpel.” Dat is gelukt en COMPAS wordt nu als centraal instrument ingezet in een zeer platte en efficiënt opgezette organisatie. Larcom is zelfs in staat om in deze tijden van bezuinigingen winst te draaien!

 

Vorig bericht
Larcom Ommen maakt winst en implementeerde COMPAS
Volgend bericht
Met COMPAS over op IBAN