Gemeente Goeree-Overflakkee nieuwe COMPAS gebruiker

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft afgelopen zomer de keuze gemaakt om met COMPAS te gaan werken binnen de afdeling WSW. De gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis, Oostflakkee zijn per 1 januari 2013 samengevoegd tot één gemeente Goeree-Overflakkee. Met deze herindeling is tegelijkertijd een einde gekomen aan het uitvoeringsbedrijf Webego, dat vanaf 2013 als afdeling WSW van de gemeente functioneert.

Goeree-Overflakkee beschikt met de keuze voor COMPAS nu over een integraal Cliëntvolgsysteem, waarmee verschillende doelgroepen (o.a. WSW, WWB) ontwikkeld, begeleid en geplaatst kunnen worden naar intern- of extern werk. Daarmee is ook een stevige basis gelegd voor begeleiding van doelgroepen in het kader van de Participatiewet.

COMPAS wordt binnen de gemeente gekoppeld aan ADP, zodat de salarisgegevens vanuit COMPAS worden verwerkt in de systemen van ADP. ADP en Emergo Systems werken daartoe al enkele decennia samen.

Ook met de gemeentelijke suite van Centric en het Zaaksysteem Decos D5  gaat Emergo Systems koppelingen ontwikkelen waarvan Goeree-Overflakkee gebruik wil maken. Doelstelling van de koppelingen is om éénmalige vastlegging in de informatieketen te waarborgen.

Christiaan Smallenbroek (directeur EmergoSystems) en Ina Stienstra (Afdelingshoofd a.i. Gemeente Goeree-Overflakkee) tekenden samen de overeenkomst in augustus. De implementatie is in volle gang en wordt per 01-01-2014 opgeleverd.

P8220040

Vorig bericht
Service Release 7 COMPAS 4.2 Nieuwe SRG Statistiek + Optimalisaties
Volgend bericht
Service Release 8 COMPAS 4.2 is beschikbaar