Re-integratieplanning bij verzuim met behulp van Compas!

Onlangs werd mij bij een van onze relaties gevraagd wat de beste manier was om Verzuim/Re-integratie te kunnen managen in Compas. Belangrijk onderdeel hiervan is uiteraard de Wet Verbetering Poortwachter. Onze gedachten gingen daarbij direct uit naar de trajectfunctionaliteit binnen het pakket. Deze functionaliteit leent zich ervoor om in een simpele handeling een geautomatiseerde planning te kunnen maken.

Sinds enige tijd kennen wij binnen Compas het fenomeen “Trajectopschortingen”. Deze functionaliteit maakt het mogelijk om de planning van een traject automatisch voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Uitermate geschikt voor het managen van een Verzuim/Re-integratietraject.

Hoe gaat dit in praktijk?

Een persoon krijgt vanaf het moment van ziekmelden direct een compleet Re-integratieplan mee als traject. Dit traject wordt dan ook aan het ziektegeval van de persoon gekoppeld. De trajectbegeleider wordt verantwoordelijk voor de planning (signaleringen).

Wanneer de persoon na verloop van tijd hersteld is, wordt dit traject en de bijbehorende modules automatisch door het systeem afgesloten. Wanneer de persoon echter in de 28 daagse uitloopperiode weer ziek wordt, zal Compas het bijbehorende traject wederom automatisch openen. De planning van het traject zal daarmee door het systeem opgeschoven worden met het aantal dagen dat de persoon hersteld is.

Bij het onderwerp Verzuim/Re-integratie komt meer kijken dan een planning alleen. Zowel intern als naar buiten worden de nodige rapportages verwacht; er moet dus een gedegen verzuimdossier worden opgebouwd. Met name de UWV documenten (Probleemanalyse, Plan van aanpak etc.) zijn belangrijk. Hoe hebben wij dit opgelost? Door te kiezen voor sjabloon- en documentopslag binnen het Verzuim/Re-integratietraject, dwongen wij destijds niet alleen gebruikers om het traject (dus niet het personeelsdossier) als leidend te zien. Wij gaven de organisatie eveneens de mogelijkheid om per ziektegeval een gedegen en gescheiden verzuimdossier op te bouwen.

Voor onderwerpen als Verzuim/Re-integratie, was het erg wenselijk om een controlemiddel in te bouwen binnen de werkwijze. Wij hebben dit gedaan met behulp van de Compas RapportModule. In de rapporten die gecreëerd zijn, is per trajectbegeleider inzichtelijk gemaakt of deze op schema loopt met de re-integratie activiteiten. Loopt iemand qua planning uit de pas, dan krijgt de manager hier dus direct inzage in!

Nog een stap verder

Om door te gaan op het onderwerp verzuim: steeds komen steeds meer organisaties die ervoor kiezen om de bedrijfsarts volledig binnen Compas te laten werken. Er zijn plenty autorisatiemogelijkheden om het verzuimdossier af te schermen van mensen die hier geen bevoegdheid voor hebben. Ook de bedrijfsarts werd bij deze relatie werkzaam binnen de Verzuim/Re-integratietrajecten. Uiteindelijk resultaat is een gedegen samenwerking van meerdere belanghebbenden binnen de trajectfunctionaliteit van Compas. Een absolute Win-Win situatie voor zowel ons als leverancier als de klant!

Voor vragen betreffende dit onderwerp of de werkwijze:

Tel: 0341-429955

E-mail: support@emergo-systems.nl

Vorig bericht
Service Release 5 voor COMPAS 4.2 is beschikbaar
Volgend bericht
COMPAS Gebruiker Reestmond kiest Jobfeed als Vacaturevinder