Succesvolle Pilot voorbereiding op Wet Werken naar Vermogen

COMPAS gebruiker Concern voor Werk heeft een succesvolle pilot ‘Meedoen naar Vermogen’ uitgevoerd. Het project geeft inzicht op een mogelijke aanpak voor Wet Werken naar Vermogen.Van het project is een documentaire gemaakt.

De documentaire is te zien op YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=60rcrUAzMxc&feature=player_embedded#!

Omroep Flevoland maakte ook een reportage:
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsId=84828&source=mailing

Hierbij de tekst van de website van Concern voor Werk:
De gemeente Lelystad en Concern voor Werk hebben gezamenlijk een pilot ‘Meedoen naar Vermogen’ uitgevoerd. De pilot maakt onderdeel uit van een onderzoek van het ministerie naar ontwikkelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Donderdag 6 oktober vindt de afsluiting plaats van de pilot ‘Meedoen naar Vermogen’. Dan worden de resultaten van de pilot gepresenteerd. De pilot ‘ Meedoen naar Vermogen’ heeft tot doel om mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt, te stimuleren om weer mee te doen in de samenleving en zo mogelijk de stap richting werk te zetten.
De pilot is gestart in januari 2010 en is inmiddels afgerond. De resultaten zijn opmerkelijk. Alle 75 personen die voor de pilot zijn geselecteerd zijn inmiddels zover dat zij weer meedoen in de maatschappij en een flink aantal heeft werk gevonden al dan niet in het kader van de vervolgpilot loondispensatie (met loondispensatie is het eenvoudiger en goedkoper voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, omdat zij dan minder dan het minimumloon kunnen betalen).
Wethouder Willem de Jager presenteert een boek met de resultaten van het project aan de voorzitter van Divosa, de heer Rene Paas. De resultaten van het project worden ook in de vorm van een film gepresenteerd (met daarin een toelichting van staatssecretaris Paul de Krom, die zich afgelopen vrijdag 30 september, enthousiast toonde over de resultaten van de pilot.

Vorig bericht
Emergo Systems ontvangt gunning DCW Enschede
Volgend bericht
Trion en Oostergo samen verder met COMPAS