Trion en Oostergo samen verder met COMPAS

De werk- leerbedrijven Oostergo in Dokkum en Trion in Kollum werken sinds 1 juli j.l. bestuurlijk en organisatorisch samen onder één vlag: De Gemeenschappelijke Regeling NoardEast Fryslân. Hierin werken de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. samen om de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit te voeren.
Daarnaast kopen de gemeenten Ameland, Ferwerderadiel en Schiermonnikoog, diensten in van het nieuwe fusiebedrijf. Het fusiebedrijf biedt werk aan ca. 900 medewerkers, die op of vanuit locaties in Dokkum en Kollum hun werkzaamheden zullen uitvoeren.

De fusie stelt het bedrijf in staat beter te anticiperen op o.a. de komende Wet Werken naar Vermogen, waarmee het beroep dat inwoners van de deelnemende gemeenten doen op de WSW in de toekomst drastisch zal verminderen. De beweging, conform het gemeentelijk contourenplan, is ingezet om binnen een realistische termijn 2/3e van de WSW medewerkers (gedetacheerd of in een andere vorm) op de reguliere arbeidsmarkt te plaatsen. Op dit moment is reeds ruim 45% van het SW personeel buiten het SW bedrijf werkzaam. De positieve inzet van beide bedrijven op het gebied van detacheren en begeleid werken zal dus worden gebundeld om deze uitdaging aan te gaan.

Beide bedrijven werken nu nog met afzonderlijke COMPAS installaties. Emergo Systems heeft de opdracht gekregen om beide COMPAS installaties samen te voegen naar één geïntegreerde omgeving waarin alle cliënten en medewerkers zijn ondergebracht. De reeds bestaande interface met Unit4 Salaris zal worden ingezet voor de verloning van beide bedrijven. Voor de toekomst worden de mogelijkheden bekeken om COMPAS met één van de reeds bestaande ERP systemen te koppelen. Emergo Systems voorziet daarbij in een aantal standaardmogelijkheden.

NEF Dokkum 

Vorig bericht
Succesvolle Pilot voorbereiding op Wet Werken naar Vermogen
Volgend bericht
SW-Bedrijf Reestmond Meppel gaat over op COMPAS