“Al jarenlang biedt COMPAS mijn organisatie de mogelijkheden om al onze medewerkers de juiste aandacht te bieden.”

Wanneer uw organisatie zich bezighoudt met het uitvoeren van de Participatiewet, Wet Sociale Werkvoorziening en Werk & Inkomen weet u wat er allemaal om de hoek komt kijken om uw werk goed uit te voeren. Samen met het verantwoorden van uw populatie naar arbodiensten, statistiekbureaus en overheden kosten deze werkzaamheden veel energie en mankracht.

De vele processen en registraties lijken soms af te leiden van wat u daadwerkelijk wilt doen: al uw medewerkers begeleiden naar werk. Daarnaast verandert de wet en regelgeving regelmatig en zult u uw processen daarop moeten afstemmen.

COMPAS is ook beschikbaar als service (SaaS)

Vastleggen van dagelijkse processen

Gebruikers kunnen op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier verslag leggen van hun activiteiten.

Verantwoording naar derden

De standaard aanwezige statistiekrapportages ondersteunen u in het genereren van maandelijkse en jaarlijkse verplichte verantwoordingen.
Ook zijn er vele koppelingen beschikbaar om met andere pakketten gegevens uit te wisselen.

Overzicht bij elke stap

Bij elke stap beschikt u over alle informatie die nodig hebt bij het uitvoeren daarvan.

Detachering

Bij elke stap beschikt u over alle informatie die nodig hebt bij het uitvoeren daarvan.

Personeelsbeleid (HRM)

Breng mensen in beeld met eigen capaciteiten, competenties en mogelijkheden. Naast specifieke persoonskenmerken denken we ook aan meer administratieve zaken zoals ziekte, verlof en de aansturing van de salarisverwerking.

Cliëntvolgsysteem (CVS)

Beheer uw cliënten op eenvoudige wijze in digitale dossiers. Vanuit hier kunt u starten met het ontwikkelen van de carrière van uw cliënten. Dat kan door het volgen van een opleiding, het vinden van een arbeidsplaats, het deelnemen aan een ontwikkeltraject of een dienstverband. Uiteraard kunnen we in COMPAS ook een combinatie van deze instrumenten inzetten.

Bedrijven die werken met onze producten

De mogelijkheden op een rijtje

Houdt alle dossiers, signaleringen, relaties, medewerkers, cliënten, trajecten, plaatsingen en zieken via een overzichtelijk dashboard in de gaten.
Afhankelijk van de instelling van de gebruiker opent dit scherm als COMPAS opstart. Hier vanuit kan de gebruiker doorklikken naar de onderliggende dossiers. Alle relevante zaken direct bij elkaar op één scherm.

Opdrachtgevers, werkgevers, gemeenten, instanties, etc., legt u eenvoudig vast in het Relatiebeheer van COMPAS.
Maak een compleet dossier aan per relatie, waarbij arbeidsplaatsen, trajecten, opleidingen, contracten eenvoudig kunnen worden gekoppeld. Alle informatie rondom uw relaties komt samen in het COMPAS Relatiebeheer. Zo houdt u het overzicht om relaties te onderhouden en verder uit te breiden.

Breng mensen in beeld met eigen capaciteiten, competenties en mogelijkheden. Naast specifieke persoonskenmerken denken we ook aan meer administratieve zaken zoals ziekte, verlof en de aansturing van de salarisverwerking. COMPAS bezit een brede functionaliteit voor Human Resource Management, naast aanverwante functionaliteit voor arbeidsontwikkeling, CRM en facturatie. COMPAS wordt daarom ook bedrijfsbreed ingezet.

Beheer uw cliënten op eenvoudige wijze in digitale dossiers. Vanuit hier kunt u starten met het ontwikkelen van de carrière van uw cliënten. Dat kan door het volgen van een opleiding, het vinden van een arbeidsplaats, het deelnemen aan een ontwikkeltraject of een dienstverband. Uiteraard kunnen we in COMPAS ook een combinatie van deze instrumenten inzetten.

Via de Rapportmodule kunnen eenvoudig basisrapportages aangemaakt worden van bron voor managementinformatie. Voor uitgebreidere en diepgaande rapportages bestaat de functie Rapportgroepen. In de Rapportgroepen wordt een set met meerdere rapporten naar Excel geëxporteerd, zodat er verdere berekeningen en datasets kunnen worden gemaakt. Naast de Rapportmodule bestaan er ook mogelijkheden om COMPAS i.c.m. Qlik of andere BI-Tools te gebruiken.

De benodigde wettelijke verantwoordingsrapportages zijn standaard in COMPAS zijn ondergebracht. We denken daarbij aan Blik op Werk, Statistiek Re-integratie GemeentenWSW Statistiek, SiSa rapportages, Arbo WSW. De Branchespecifieke Rapportages kunnen ook als basis worden gebruikt om eigen rapportages te maken. De SRG-Statistiek t.b.v. de Participatiewet wordt als standaard verantwoordingsrapportage in COMPAS meegeleverd.

COMPAS wordt breed toegepast binnen Participatie- en werkbedrijven die zich bezighouden met de uitvoering van de Participatiewet, Sociale Werkvoorziening, maar ook Sociale Diensten van Gemeenten, Re-integratiebedrijven en bedrijven die zich bezighouden met Human Resource Development.

Succesvol zijn doe je niet alleen, daar heb je anderen voor nodig. Daarom koppelt COMPAS met gerenommeerde softwareleveranciers en marktleiders, zodat kwaliteit en risicospreiding gewaarborgd is. De COMPAS gebruiker beschikt daarmee ook over keuzevrijheid, bijvoorbeeld voor de keuze om de salarisverwerking in huis te doen of uit te besteden. Naast salaris- en ERP-systemen koppelen we met tal van applicaties en tools, maar beschikken we bijvoorbeeld ook over COMPAS koppelingen met de GBA en Gws4All.

Klik hier voor een overzicht van onze beschikbare koppelingen/interfaces.

Om personen te matchen met de juiste baan kunnen in COMPAS personen worden gediagnosticeerd aan de hand van een competentieprofiel. Dit profiel kan ook weer gekoppeld worden aan interne- of externe functies of vacatures, zodat matching kan plaatsvinden. COMPAS gebruikers kunnen hun eigen profiel aanmaken of gebruikmaken van bijvoorbeeld een Melba, Goed Werknemerschap of Werkladderprofiel. Gebruikers van het systeem kunnen hier flexibel mee omgaan, en daarmee ook verschillende profielen gelijktijdig volgen.

In COMPAS kunnen meerdere schermen tegelijkertijd worden geopend en worden gewijzigd. Zo bent u als gebruiker in staat om meerdere werkprocessen gelijktijdig en sneller af te handelen. COMPAS is zo opgebouwd dat er voor ieder werkproces een specifiek scherm beschikbaar is.

COMPAS documentmanagement is een digitaal dossier voor personen en relaties. In dit dossier worden alle standaard brieven opslagen. Daarnaast kunnen ingescande documenten en voor Windows geschikte formaten worden opgeslagen. COMPAS heeft daarnaast nog de optie om eenvoudig bestanden te slepen vanuit Windows naar het dossier in COMPAS.

Alle betaalbaar te stellen activiteiten zoals (detacherings)plaatsen, re-integratietrajecten, loonkostensubsidie, begeleid werken plaatsen worden na verzameling automatisch voor facturatie aangeboden. De factuurregels of journaalposten kunnen naar vrijwel elk financieel systeem digitaal worden overgebracht.

Neem simpel contact op voor meer informatie