DCW Enschede accepteert COMPAS

Na een intensieve periode van implementatie heeft DCW/Gemeente Enschede COMPAS definitief geaccepteerd. De acceptatieprocedure maakte onderdeel uit van het contract dat tussen Emergo Systems en DCW/Gemeente Enschede was afgesloten.

DCW Enschede ging daarbij niet over één nacht ijs en had alle wensen en eisen omtrent de goede werking van het systeem, interfaces en oplevertermijnen helder vastgelegd. Binnen de implementatie waren de volgende fasen gedefinieerd:

  • Verificatiefase;voldoet het systeem aan de gestelde eisen binnen een testomgeving en proefconversie. Is wat verkocht ook daadwerkelijk aanwezig in het systeem?
  • Implementatie en bedrijfsgerede oplevering; kan het systeem op 01-01-2012 operationeel zijn?
  • Acceptatiefase; voldoet de oplevering aan de gestelde eisen en wensen, koppelingen en overige deelproducten die beschreven staan in het contract?

Op 5 maart jl. heeft de acceptatietest plaatsgevonden. Daaruit kwamen nog wat kleine puntjes die de oplevering niet hoefden te belemmeren. DCW heeft met het doorlopen van de acceptatiefase de implementatie formeel gezien afgesloten. De implementatie van COMPAS heeft vanaf september 2011 gelopen en COMPAS is daarmee binnen een half jaar opgeleverd. Uiteraard binnen de marge van het vastgestelde budget! Daarmee heeft Emergo Systems het voorgaande maatwerksysteem weten te vervangen naar de standaardoplossing die COMPAS biedt voor WSW. DCW heeft als onderdeel van de Gemeente Enschede de taak gekregen om Beschut Werk te bieden aan mensen met een WSW indicatie.

Vervolgtraject

Emergo Systems heeft bovenop de aanbestede opdracht de opdracht gekregen om de Plaatsingen uit een ander Clientvolgsysteem onder te brengen en samen te voegen met de productieomgeving van DCW. Deze opdracht wordt de komende weken uitgevoerd.

 

Vorig bericht
COMPAS gebruiker Concern voor Werk uitgeroepen tot beste leerbedrijf in de Benelux
Volgend bericht
Wet Werken naar Vermogen door de Tweede Kamer heen