Delta Zutphen nieuwe COMPAS gebruiker

logo-delta-401

Delta is de begeleidings- en netwerkorganisatie voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Door deskundige begeleiding en samenwerking met werkgevers en maatschappelijke organisaties, kunnen ook zij naar vermogen aan de slag. Delta voert haar kerntaken uit in de gemeenten Zutphen, Lochem, Bronckhorst, Brummen en Voorst. De arbeidsmarkt gaat verder dan deze gemeentegrenzen. Steeds vaker vinden er samenwerking  plaats met bedrijven en organisaties uit de Stedenvierkant en de Achterhoek.

Aanleiding aanschaf COMPAS

Delta zocht vervanging van het huidige Personeels- en informatiesysteem dat niet langer door de leverancier ondersteund werd. Daarnaast wil Delta gebruikmaken van de kennis van Emergo Systems over de Sociale Werkvoorziening en de functionaliteit die daarbij geboden wordt in COMPAS. Dit in verband met de doorlopende verplichtingen bij invoering van de Participatiewet en de samenwerking in de arbeidsmarktregio Stedenvierkant. Bijkomend voordeel is dat COMPAS naast een volledig HR-systeem ook een uitgebreid Cliëntvolgsysteem bevat.

Regionale kennisuitwisseling

Naast bovengenoemde argumenten heeft Delta het voornemen om kennis uit te wisselen met SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio die al ervaring met COMPAS hebben opgedaan. De COMPAS installatie van Delta zal worden aangesloten met een standaardinterface op Unit4 Salaris. Naast deze interface zal er ook gebruik gemaakt gaan worden van de interface met Dariuz versie 2.

Opdracht

Op 9 september jl. vond de ondertekening plaats van de opdracht voor levering en implementatie van COMPAS. Op 1 januari 2015 zal COMPAS in productie worden genomen binnen Delta in Zutphen.

Delta1
Walter Cantrijn directeur van Delta Zutphen en Christiaan Smallenbroek van Emergo Systems ondertekenen het contract

Delta Zutphen nieuwe COMPAS gebruiker

Vorig bericht
Service Release 1 COMPAS 5 beschikbaar
Volgend bericht
Empatec Sneek nieuwe COMPAS gebruiker