Koppelingen

COMPAS en Youforce

Nieuws
0
COMPAS en Youforce: een betrouwbare softwarecombinatie voor de administratie van een Sociaal Werkbedrijf. Werkkracht zet COMPAS en Youforce van RAET in voor ondersteuning van Participatiewet.De sociale werkvoorziening (SW) is een belangrijke verantwoordelijkheid voor gemeenten in Nederland. De gemeente Ede heeft dit in 2017 ondergebracht in een aparte dochterorganisatie met de…

Scalabor nieuwe COMPAS gebruiker

Klantcases, Nieuws
0
Scalabor is de naam van het nieuwe werkbedrijf dat per 1 januari 2018 de activiteiten van Presikhaaf heeft voortgezet. Emergo Systems ondersteunt Scalabor bij deze overgang. Naast de overgang van de reeds bestaande zaken, is tevens de uitrol van COMPASCloud gestart om de processen rondom interne urenregistratie en detacheringen te optimaliseren.

De Risse Groep Weert nieuwe COMPAS gebruiker

Klantcases, Nieuws
0
De Risse Groep biedt kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Risse zocht naar vervanging voor het huidige ERP- en personeelsinformatiesysteem. Gezamenlijk met de collega’s van AB Software gaat Emergo Systems Exact i.c.m. COMPAS implementeren. Emergo Systems heeft daartoe een aantal geavanceerde koppelingen beschikbaar met Exact.

Werkkracht Ede nieuwe COMPAS gebruiker

Nieuws
0
Werkkracht Ede biedt vanaf 1 januari 2018 perspectief op werk en participatie voor alle werkzoekenden en werknemers uit de gemeente Ede die vallen onder de brede doelgroep van de Participatiewet met en zonder arbeidsbeperking. Vanaf 1 januari 2018 zullen de Edese mensen die nu bij de Permar WS werken ook in…

Tomingroep nieuwe COMPAS gebruiker

Nieuws
0

COMPAS zal binnen Tomingroep worden gebruikt om de WSW-statistiek te verantwoorden en het Cliënt- en Detacheringsproces te ondersteunen. Emergo Systems is met 72% marktaandeel gespecialiseerd in het ondersteunen van specialistische processen binnen Gemeenten, WSW-uitvoerders en Werk- en Participatiebedrijven.

COMPASCloud voor interne uurverwerking

Nieuws
0
          Sinds 2017 bestaat de mogelijkheid om naast Detachering COMPASCloud als bedrijfsbreed uurportaal te gebruiken, o.a. voor interne uurverwerking. Met interne uurverwerking kan gedacht worden aan afdelingen zoals verpakken, schoonmaak, groenvoorziening. Een greep uit de functionaliteit voor interne uren: mogelijkheid teams te maken op een organisatieplaats…

Orionis Walcheren nieuwe COMPAS gebruiker

Nieuws
0
      Orionis Walcheren is een werk-leerbedrijf. Door inzet in participatieprojecten vergroten klanten hun kansen op werk en deelname aan de maatschappij. Waar mogelijk met uitstroom uit de uitkering of de WSW tot gevolg. Met de werkprojecten levert Orionis Walcheren een bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke doelen op Walcheren. Vanaf de…

WerkSaam Westfriesland nieuwe COMPAS gebruiker

Nieuws
0

COMPAS zal binnen WerkSaam worden ingezet om de WSW te verantwoorden en het proces van detacheren te ondersteunen. Naast deze functionaliteit zal COMPAS waar nodig worden verbonden met een aantal bestaande applicaties binnen WerkSaam.