Wetgeving in COMPAS

Panteia WSW Statistiek 2e helft 2018

Nieuws
0
De Panteia WSW-statistiek voor de tweede helft van 2018 dient weer opgeleverd te worden. Deze statistiek levert rechtstreeks input die ten grondslag ligt aan de verdeling van het WSW budget. Een kwalitatief goed bestand opleveren is dus essentieel. Maak gebruik van onze uitgebreide expertise op dit gebied. Onze consultants kunnen…

Scalabor nieuwe COMPAS gebruiker

Klantcases, Nieuws
0
Scalabor is de naam van het nieuwe werkbedrijf dat per 1 januari 2018 de activiteiten van Presikhaaf heeft voortgezet. Emergo Systems ondersteunt Scalabor bij deze overgang. Naast de overgang van de reeds bestaande zaken, is tevens de uitrol van COMPASCloud gestart om de processen rondom interne urenregistratie en detacheringen te optimaliseren.

Emergo Systems voegt Wezo samen met WRA Gemeente Zwolle

Klantcases, Nieuws
0
  Wezo en afdeling Werk, Re-integratie en Arbeidsparticipatie van Gemeente Zwolle zijn samengevoegd in een nieuwe organisatie, genaamd Overheids BV. In deze vorm wordt optimaal invulling gegeven aan de uitvoer van de Participatiewet en de Sociale Werkvoorziening. COMPAS bleek het meest geschikte pakket te zijn om deze nieuwe organisatie te ondersteunen bij…

Emergo Systems verzorgt technische splitsing Alescon

Klantcases, Nieuws
0
Met de komst van de Participatiewet, en de daling van het aantal WSW-ers, zal Alescon in Assen worden opgesplitst naar Alescon Noord en Alescon Zuid. Dit heeft invloed op de bestaande COMPAS installatie bij het bedrijf. Beide organisaties (Noord en Zuid) zullen elk hun eigen COMPAS installatie geïmplementeerd krijgen.

Werkkracht Ede nieuwe COMPAS gebruiker

Nieuws
0
Werkkracht Ede biedt vanaf 1 januari 2018 perspectief op werk en participatie voor alle werkzoekenden en werknemers uit de gemeente Ede die vallen onder de brede doelgroep van de Participatiewet met en zonder arbeidsbeperking. Vanaf 1 januari 2018 zullen de Edese mensen die nu bij de Permar WS werken ook in…

Tomingroep nieuwe COMPAS gebruiker

Nieuws
0

COMPAS zal binnen Tomingroep worden gebruikt om de WSW-statistiek te verantwoorden en het Cliënt- en Detacheringsproces te ondersteunen. Emergo Systems is met 72% marktaandeel gespecialiseerd in het ondersteunen van specialistische processen binnen Gemeenten, WSW-uitvoerders en Werk- en Participatiebedrijven.

COMPAS SR5 (b445) update Panteia statistiek

Nieuws
0
Afgelopen week hebben alle COMPAS gebruikers vanuit Panteia een mail ontvangen met een aantal aandachtspunten voor de aanlevering van de Panteia (WSW) statistiek voor het eerste half jaar van 2017. Wij hebben deze punten verwerkt in de update build 445, zodat u geen aanpassingen in de registratie van COMPAS hoeft…

COMPAS update Panteia WSW statistiek 2017

Nieuws
0
De uitvraag van Panteia voor de eerste helft van 2017 is gewijzigd. U bent daar via mail door Panteia van op de hoogte gebracht. Om de WSW statistiek volgens de laatste specificaties met een druk op de knop aan te leveren, heeft u de meest recente versie van COMPAS (build…

COMPAS 5 Service Release 5 beschikbaar

Nieuws
0
Op vrijdag 30 december hebben alle COMPAS 5 gebruikers de update naar COMPAS 5 SR 5 Build 439 aangeleverd gekregen. De Release Notes kunt u vinden in de Online helpfunctie van COMPAS 5, daarin staan de wijzigingen puntsgewijs beschreven. Mocht u nadere informatie willen over deze Service Release, dan kunt u…