Participatiewet

Panteia WSW Statistiek 2e helft 2018

Nieuws
0
De Panteia WSW-statistiek voor de tweede helft van 2018 dient weer opgeleverd te worden. Deze statistiek levert rechtstreeks input die ten grondslag ligt aan de verdeling van het WSW budget. Een kwalitatief goed bestand opleveren is dus essentieel. Maak gebruik van onze uitgebreide expertise op dit gebied. Onze consultants kunnen…

Scalabor nieuwe COMPAS gebruiker

Klantcases, Nieuws
0
Scalabor is de naam van het nieuwe werkbedrijf dat per 1 januari 2018 de activiteiten van Presikhaaf heeft voortgezet. Emergo Systems ondersteunt Scalabor bij deze overgang. Naast de overgang van de reeds bestaande zaken, is tevens de uitrol van COMPASCloud gestart om de processen rondom interne urenregistratie en detacheringen te optimaliseren.

Emergo Systems voegt Wezo samen met WRA Gemeente Zwolle

Klantcases, Nieuws
0
  Wezo en afdeling Werk, Re-integratie en Arbeidsparticipatie van Gemeente Zwolle zijn samengevoegd in een nieuwe organisatie, genaamd Overheids BV. In deze vorm wordt optimaal invulling gegeven aan de uitvoer van de Participatiewet en de Sociale Werkvoorziening. COMPAS bleek het meest geschikte pakket te zijn om deze nieuwe organisatie te ondersteunen bij…

Emergo Systems verzorgt technische splitsing Alescon

Klantcases, Nieuws
0
Met de komst van de Participatiewet, en de daling van het aantal WSW-ers, zal Alescon in Assen worden opgesplitst naar Alescon Noord en Alescon Zuid. Dit heeft invloed op de bestaande COMPAS installatie bij het bedrijf. Beide organisaties (Noord en Zuid) zullen elk hun eigen COMPAS installatie geïmplementeerd krijgen.

Werkkracht Ede nieuwe COMPAS gebruiker

Nieuws
0
Werkkracht Ede biedt vanaf 1 januari 2018 perspectief op werk en participatie voor alle werkzoekenden en werknemers uit de gemeente Ede die vallen onder de brede doelgroep van de Participatiewet met en zonder arbeidsbeperking. Vanaf 1 januari 2018 zullen de Edese mensen die nu bij de Permar WS werken ook in…

12 Werkbedrijven op COMPASCloud 

Nieuws
0
Onderstaande bedrijven maken gebruik van COMPASCloud of treffen samen met Emergo Systems daarvoor de voorbereidingen. Het COMPASCloud Uren & Inlenersportaal is in trek. De Inlener krijgt op basis van de gegevens uit COMPAS een vooraf ingevuld uurbriefje en hoeft deze alleen nog maar te accorderen. Via automatische e-mail en herinneringsmail…

Orionis Walcheren nieuwe COMPAS gebruiker

Nieuws
0
      Orionis Walcheren is een werk-leerbedrijf. Door inzet in participatieprojecten vergroten klanten hun kansen op werk en deelname aan de maatschappij. Waar mogelijk met uitstroom uit de uitkering of de WSW tot gevolg. Met de werkprojecten levert Orionis Walcheren een bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke doelen op Walcheren. Vanaf de…

COMPAS Gebruikersdag 2016

Nieuws
0
Alle COMPAS gebruikers zijn van harte uitgenodigd voor de COMPAS gebruikersdag 2016. Tijdens de gebruikersdag 2016 ontmoet u de medewerkers van Emergo Systems en veel van uw collega’s uit heel Nederland. We hebben een interessant programma voor u samengesteld waarin we u informeren over nieuwe productontwikkelingen, waaronder COMPASCloud Verlof en het COMPASCloud Uren…